تماس با ما

مدیر عامل، حسابداری و فروش : ۰۹۱۱۲۱۵۲۷۵۱
مدیر کارخانه : ۰۹۱۱۷۵۵۰۲۸۵
مدیر بازرگانی(خریدوفروش): ۰۹۱۱۸۵۷۹۲۴۱
تلفن ثابت: ۰۱۱۳۲۲۸۳۹۴۸
فکس: ۰۱۱۳۲۲۸۳۹۴۹

مکان اصلی دفتر

مازندران اتوبان بابل به قائمشهر جاده اصلی چمازکلا جنب ایلیا استیل کوچه غلامعلی جهانی ۲۸